WGA verzekering

Als een van je medewerkers na twee jaar nog steeds ziek is, kan hij of zij in de WGA terecht komen. Vaak betekent dat een flinke terugval in inkomen. Daar is iets aan te doen met de WGA hiaatverzekering. Voor werkgevers is er de WGA-verzekering.

Bij langdurige ziekte
Extra inkomen te verzekeren
Secundaire arbeidsvoorwaarde

WGA verzekering voor werkgevers

WGA verzekering voor werkgevers

In Nederland ben je als werkgever wettelijk verplicht om een zieke medewerker twee jaar lang minimaal 70% van zijn loon door te betalen. Dat kan een hele kostenpost zijn. Deze kosten kun je verzekeren via een verzuimverzekering. Is jouw medewerker na die 2 jaar nog steeds ziek en voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan kan hij of zij een WGA-uitkering krijgen. In de meeste gevallen verstrekt het UWV deze uitkering - daar betaal je als werkgever premies voor. Je kunt er ook voor kiezen om deze uitkering zelf te betalen aan je medewerker. Je wordt dan een zogeheten ‘eigenrisicodrager’. Hiervoor kun je als werkgever een WGA-verzekering afsluiten. Dit heet ook wel de WGA-eigenrisicoverzekering. De premie voor deze WGA-verzekering is lager dan die premies die aan het UWV betaalt. En je hebt zelf de regie over het re-integratieproces van je medewerker. Hier staat wel tegenover dat je er de nodige tijd in zult moeten steken om aan de wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden van het eigenrisicodragerschap te voldoen. Meestal krijg je vanuit je WGA-verzekering begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie.

WGA hiaat verzekering

WGA hiaat verzekering

Komt jouw medewerker na 2 jaar ziekte in aanmerking voor een WGA-uitkering, dan gaat jouw medewerker er vrijwel altijd in inkomen op achteruit. Dat kan een bittere pil zijn. Als werkgever kun je het inkomen van je medewerker tot een bepaald niveau aanvullen. Als je dit wilt regelen voor je medewerkers, kun je hiervoor een WGA hiaat verzekering afsluiten. Via deze WGA hiaat verzekering krijgt jouw medewerker dan een extra uitkering bovenop zijn of haar WGA-uitkering. De premie voor de WGA hiaat verzekering hangt onder andere af van het soort bedrijf dat je hebt, de hoogte van de loonsom en de leeftijd van je medewerkers. De WGA hiaat verzekering wordt vaak als een secundaire arbeidsvoorwaarde gezien.

Verschil WGA en WIA verzekering

Verschil WGA en WIA verzekering

De WIA is de ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Hier krijg je als werknemer mee te maken als je na twee jaar nog (deels) ziek bent en voor minimaal 35% arbeidsongeschikt. De WIA bestaat uit twee regelingen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). De WGA is dus onderdeel van de WIA. Je kunt een WGA-uitkering krijgen als je minimaal 35% arbeidsongeschikt bent.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Nee, dat hoeft niet. Na twee jaar ziekte stopt jouw verplichting om het loon door te betalen. Jouw medewerker kan dan een WGA-uitkering aanvragen. In principe krijgt jouw medewerker deze uitkering via het UWV, tenzij je er als werkgever voor hebt gekozen om eigenrisicodrager te zijn. Alleen in dat geval sluit je een WGA-verzekering af.

Iemand krijgt een WGA-uitkering als hij of zij minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Ook krijg je een WGA-uitkering als je minstens 80% arbeidsongeschikt bent, maar er wel een redelijke kans op herstel is. Is er weinig of geen zicht op herstel en ben je minstens 80% arbeidsongeschikt? Dan krijg je een IVA-uitkering.