WEGAM

Krijgt een van jouw medewerkers onder werktijd een ongeval met een motorvoertuig, dan bestaat de kans dat jij als werkgever hiervoor aansprakelijk gesteld wordt. Met als gevolg vaak torenhoge kosten – die je meestal maar beter verzekerd kunt hebben.

WEGAM

Voor iedereen met personeel
Daadwerkelijk hulp bij schade
Geen zorgen over claims

Waar staat WEGAM voor?

Waar staat WEGAM voor?

WEGAM staat voor werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen. Dat wil zeggen dat je als werkgever aansprakelijk gesteld kunt worden voor de schade die een medewerker oploopt tijdens werktijd als gevolg van een verkeersongeval. Het maakt daarbij niet uit of jouw medewerker de bestuurder was of de inzittende. Een klein ongeval kan al snel grote – en dure – gevolgen hebben. Want stel je maar eens voor dat een van jouw medewerkers inkomen misloopt door een ongeval en jou daarvoor aansprakelijk stelt. De financiële gevolgen daarvan zijn haast niet te overzien.

Wanneer is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid verkeer?

Wanneer is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid verkeer?

Verkeersdeelname door jouw medewerkers kan op verschillende manieren gekoppeld zijn aan hun werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een rit naar een klant of naar een andere locatie van je bedrijf, een rit naar een cursus of een personeelsfeestje of om een rit op de werkvloer zelf. Krijgt een medewerker op een van deze momenten een ongeval, dan het zijn dat je daar als werkgever voor aansprakelijk gesteld wordt. Deze aansprakelijkheid kan ook gelden voor stagiaires en uitzendkrachten die je eventueel inhuurt.

WEGAM verzekering

WEGAM verzekering

Met de WEGAM verzekering ben je verzekerd tegen schade die jouw personeel oploopt tijdens werktijd met een ongeval met een motorvoertuig. Dat kan gaan om letselschade of om schade aan spullen van de medewerker. Het maakt daarbij trouwens niet uit of het ongeval binnen of buiten Nederland plaatsvindt Daarnaast kun je ervoor kiezen om deze WEGAM verzekering te koppelen met een ongevallenverzekering. Hiermee krijg je een vaste som geld uitgekeerd, mocht jouw medewerker blijvend invalide zijn na het ongeval of als jouw medewerker als gevolg van het ongeval komt te overlijden. Bij de WEGAM verzekering krijg je in veel gevallen ook juridische hulp. Zeker als het gaat om het beoordelen en vaststellen van de aansprakelijkheid, is die hulp voor veel werkgevers erg welkom.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

De dekking van een WEGAM verzekering kan overlap hebben met andere verzekeringen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een bedrijfsautoverzekering of zakelijke motorrijtuigenverzekering hebt. Daarom bekijken we altijd of een WEGAM verzekering toegevoegde waarde heeft voor jou.

In beginsel ben je als werkgever niet aansprakelijk voor de gevolgen van een ongeval dat plaatsvindt tijdens het woon werk verkeer van je medewerkers. Toch bepaalt de rechter in sommige gevallen anders en kun je onder bepaalde omstandigheden als werkgever wel degelijk aansprakelijk gesteld worden.