WA verzekering zzp

Ook als zelfstandig ondernemer kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade die door jouw toedoen ontstaan is, bijvoorbeeld bij een klant of bij een van je leveranciers. Met een goede aansprakelijkheidsverzekering dek je dit risico eenvoudig af.

USP WA

Financiële schade gedekt
Materiële schade gedekt
Betaalbare premie

Andere aansprakelijkheid als zzp’er

Andere aansprakelijkheid als zzp’er

Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om schade aan spullen of aan mensen, zoals bij de hierboven genoemde voorbeelden. Je kunt ook aansprakelijk gesteld worden voor financiële schade omdat jij vanuit je beroep een fout hebt gemaakt. Denk aan een fout in een softwareprogramma dat jij als IT’er hebt gemaakt waardoor jouw klant orders misloopt. Of je bent advocaat en je hebt niet goed op de verjaringstermijn van een zaak gelet waardoor jouw cliënt financieel benadeeld is. Dit soort financiële schade, of vermogensschade, dek je af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Daarom een WA verzekering voor jou als zelfstandig ondernemer

Daarom een WA verzekering voor jou als zelfstandig ondernemer

Een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid en/of beroepsaansprakelijkheid is ook voor zzp’ers een verstandige keuze. Want één fikse claim kan je behoorlijk in de financiële problemen brengen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je dit risico op een eenvoudige manier af. Wij letten erop dat je de juiste activiteiten verzekert en dat die goed op je polis komen te staan. Het is goed om je te realiseren dat aansprakelijkheidsclaims die voortkomen uit cyberrisico’s steeds vaker uitgesloten zijn op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Controleer daarom of een cyberverzekering voor jouw bedrijf nuttig is. De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid is vooral van belang als je een adviserend beroep hebt. Accountants, marketingadviseurs, advocaten, subsidieadviseurs, architecten, ICT-adviseurs, notarissen, organisatieadviseurs en andere adviseurs sluiten vaak deze verzekering af.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Nee, het is in principe jouw eigen keuze of je als zzp’er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit of niet. Het kan wel zijn dat jouw brancheorganisatie of een klant van je eist dat je een dergelijke verzekering hebt. Daarmee bied je immers extra zekerheid.

Nee, schade aan je eigen bedrijf valt niet onder de dekking van deze verzekering. Veroorzaakt een ander schade aan je bedrijf, dan kun je hem of haar hiervoor aansprakelijk stellen. Schade als gevolg van bijvoorbeeld inbraak of brand, verzeker je via je gebouwenverzekering en inventarisverzekering.

Nee, dat kan niet. De aansprakelijkheid van je bedrijf en van jouw privé zijn twee aparte zaken. Die moet je dus ook apart verzekeren.

Nee, dat kan niet. Je kunt wel een aansprakelijkheidsclausule opnemen in je algemene voorwaarden waarin je je aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald bedrag. Maar ook dat is geen garantie dat de aansprakelijkheid daadwerkelijk beperkt blijft tot dat bedrag; een rechter kan nog anders bepalen. Vergeet niet om bij iedere offerte / opdracht te vermelden dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn. Stuur deze algemene voorwaarden ook mee met je offerte / opdrachtbevestiging.