Productaansprakelijkheid

Ontstaat er schade die veroorzaakt is door producten die jij importeert, maakt of verkoopt? Dan kun je te maken krijgen met productaansprakelijkheid en mogelijk hoge schadevergoedingen.

Productaansprakelijkheid

Voor producenten en importeurs
Bescherming bij claims
Veilig idee

Wat is productaansprakelijkheid?

Wat is productaansprakelijkheid?

Bij productaansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door een gebrekkig product. Dat wil zeggen, als het product niet zodanig veilig is als de klant redelijkerwijs mag verwachten. Een product kan gebrekkig zijn als de gebruiksaanwijzing slecht is, of als er überhaupt geen uitleg is over het veilig omgaan met het product. Maar ook met het product zelf kan iets mis zijn waardoor er schade ontstaat.

Productaansprakelijkheid voorbeeld

Productaansprakelijkheid voorbeeld

Een voorbeeld: je koopt een apparaat voor in de keuken en zodra je het aanzet, ontploft dit apparaat en je loopt brandwonden op. Of je neemt niets vermoedend een hap van je sla die je net uit een zakje hebt gehaald en daar blijkt een stukje glas in te zitten. Ook in de rechtspraak zijn bekende voorbeelden van productaansprakelijkheid te vinden, zoals de PIP-borstimplantaten die gingen lekken en waardoor vrouwen ziek werden. In al dit soort gevallen kun je als producent te maken krijgen met productaansprakelijkheid.

Productaansprakelijkheid EU

Productaansprakelijkheid EU

Producten die in de Europese Unie op de markt komen moeten veilig en bruikbaar zijn. Met andere woorden: ze mogen de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar brengen. Ben je importeur en importeer je producten van buiten de EU? Dan ziet de wet jou als de producent. Veroorzaakt een product dat jij geïmporteerd hebt schade, dan ligt de productaansprakelijkheid dus bij jou. Exporteer je juist goederen? Wees je er dan van bewust dat in andere landen, zoals de Verenigde Staten, hoge schadevergoedingen toegekend kunnen worden als jouw product schade veroorzaakt. Dit kan een aanzienlijk risico met zich meebrengen.

Verzekering productaansprakelijkheid

Verzekering productaansprakelijkheid

De meeste verzekeraars hanteren geen aparte verzekering voor productaansprakelijkheid. Deze valt vaak onder je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de gevolgen van schade die veroorzaakt is door producten die jij importeert, maakt of verkoopt. De kosten die je moet maken om het product te herstellen of te vervangen, vallen hier niet onder.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Nee, dat kan niet. Ook aansprakelijkheidsclausule in je algemene voorwaarden waarin je je aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald bedrag, helpt je niet.

Als je door een gebrekkig product genoodzaakt bent om je producten terug te halen, dan zijn de kosten daarvan niet gedekt op je productaansprakelijkheidsverzekering. Ook de imagoschade die je eventueel oploopt, valt niet onder deze verzekering. We vertellen je graag wat deze verzekering dekt en wat niet.