Kredietverzekering

Heb je te maken met onbetaalde facturen omdat een van jouw klanten failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt? Met de kredietverzekering krijg je deze openstaande facturen toch betaald en hou je je cashflow goed op orde.

Kredietverzekering

Juridische hulp
Dekking op maat
Beste premie

Kredietverzekering, wat is dat?

Kredietverzekering, wat is dat?

Een kredietverzekering keert uit als een van jouw klanten de openstaande facturen niet kan betalen vanwege een faillissement of omdat jouw klant surseance van betaling heeft aangevraagd. Je kredietverzekering keert alleen uit als jouw klant niet kan betalen. Als het bedrijf wel kan, maar niet wil dan vergoedt de kredietverzekering de schade niet. In zo’n geval kun je een beroep doen op je rechtsbijstandverzekering.

Zo werkt de kredietverzekering

Zo werkt de kredietverzekering

Jij bepaalt wat voor soort kredietverzekering je afsluit. Verricht je veel werk bij een bepaalde klant en is die klant daarmee belangrijk voor je omzet? Dan kun je je specifiek verzekeren voor de facturen voor deze ene klant. Of je verzekert alleen de facturen die gemoeid zijn met een groot project waar je aan werkt. Maar je kunt je natuurlijk ook verzekeren voor je hele omzet. Net wat jij wilt. Het soort kredietverzekering bepaalt ook de hoogte van de premie die je betaalt.

Debiteurenverzekering

Debiteurenverzekering

Een debiteurenverzekering is een ander woord voor kredietverzekering. Dat is niet verwonderlijk, want het gaat bij deze verzekering ten slotte om jouw debiteuren. Bij het opstellen van de polis maak je met de kredietverzekeraar afspraken over betaal- en incassotermijnen. Ook worden er kredietanalyses gemaakt van jouw klanten en worden er maximale dekkingen vastgesteld. Dit wordt vastgelegd in een kredietlimiet. Het moet overigens wel gaan om zakelijke klanten. Openstaande facturen bij particulieren vallen niet onder de kredietverzekering.

Debiteurenrisico en je verzekering

Debiteurenrisico en je verzekering

Iedere ondernemer loopt in meer of minder mate debiteurenrisico. Het is in je eigen belang dat je er zelf alles aan doet om ervoor te zorgen dat jouw klanten hun facturen betalen – en liefst ook nog op tijd. Ga je zakendoen met een nieuwe klant? Check dan van te voren de kredietwaardigheid van dit bedrijf. Dat geeft je vaak al een aardige indicatie van het betaalgedrag van een klant. Maak ook goede afspraken met je klanten over de leverings- en betalingsvoorwaarden en verstuur betalingsherinneringen en aanmaningen naar je klanten als de betalingstermijn verstreken is. Ook kredietverzekeraars verlangen dit soort acties vaak van je. We leggen je graag uit aan welke voorwaarden jij moet voldoen volgens jouw kredietverzekeraar.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Je bent niet standaard verzekerd voor klanten in het buitenland. Ieder verzekeraar hanteert hiervoor zijn eigen voorwaarden. Doe je zaken in het buitenland, dan zoeken wij voor je uit bij welke kredietverzekeraar je het beste verzekerd bent.

Ja, die bestaan. Sommige brancheorganisaties bieden collectieve kredietverzekeringen aan voor hun leden.