Cyberverzekering

Hoe bewust ben jij bezig met de cyberrisico’s in jouw bedrijf? Een cyberincident kan ook jou overkomen. In zo’n geval biedt de cyberverzekering echt uitkomst.

Cyberverzekering

Dekking voor financiële schade
Praktische hulp
Betaalbare premie

Wat is een cyberverzekering?

Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering dekt de schade als je te maken krijgt met een cyberincident. En die kosten kunnen snel oplopen. Denk aan kosten die je moet maken om je netwerken opnieuw op gang te krijgen, om een eventueel datalek te onderzoeken en om de beveiliging te herstellen. Daarnaast kun je bedrijfsschade oplopen als je inkomsten misloopt omdat je bijvoorbeeld je systemen niet kunt gebruiken. Zijn anderen de dupe van het incident, dan kun je ook met aansprakelijkheidsclaims te maken krijgen. Deze kosten worden vaak gedekt door je cyberverzekering. Wat ook een gunstig aspect is van de cyberverzekering: bij een cyberincident krijg je hulp van een ‘cyber incident response team’. Deze experts helpen je bij technische en juridische gevolgen van zo’n incident.

Is een cyberverzekering nodig?

Is een cyberverzekering nodig?

Veel ondernemers denken dat het hen niet gauw zal overkomen, zo’n cyberincident. Maar niets is minder waar. Een cyberincident is namelijk vaak het gevolg van een menselijke fout – en dat kan iedereen gebeuren: verkeerd verstuurde e-mails, een laptop of USB-stick die ergens blijft liggen of gestolen wordt. In de steeds digitaler wordende wereld, neemt ook de cybercriminaliteit toe. Kijk maar naar de gevallen van CEO-fraude en phishing mails. Ga daarom goed na hoe weerbaar jouw organisatie is tegen eigen ‘fouten’ en cybercriminelen. Welke maatregelen heb je getroffen om de kans op een incident zo klein mogelijk te maken? Welke schade ontstaat er mogelijk na een incident? Kun je die kosten zelf dragen? Dit zijn belangrijke overwegingen bij het bepalen of je een cyberverzekering nodig hebt. Het is goed om je te realiseren dat cyberrisico’s steeds vaker uitgesloten zijn op andere verzekeringen, zoals je bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een cyberverzekering is daarmee voor veel bedrijven zeker nodig.

Cyberverzekering kosten

Cyberverzekering kosten

De kosten van een cyberverzekering worden onder andere bepaald door de hoogte van je omzet en door de verzekerde bedragen per aanspraak. Een kleiner bedrijf betaalt een paar honderd euro per jaar aan premie, een groter bedrijf met een omzet boven de 2,5 miljoen euro is al gauw minimaal 1000 euro per jaar kwijt. Maar daar staat tegenover dat de dekking van de verzekering ruim is en bij een incident heb je deze kosten al snel terugverdiend.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Werkt jouw bedrijf met persoonsgegevens? Vinden veel activiteiten digitaal plaats? Dan is jouw onderneming wellicht extra kwetsbaar voor cyberincidenten en cybercriminaliteit. Een cyberverzekering kan dan nodig zijn om de kosten te kunnen dekken en om jouw bedrijf na een incident zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.

De cyberzekering dekt onder andere de kosten van technisch en juridisch onderzoek, de herstelkosten van systemen, PR-kosten, bedrijfsschade en de kosten van eventuele boetes. Daarnaast keert de cyberzekering ook uit als er kosten ontstaan die voortvloeien uit aansprakelijkheidsclaims, bijvoorbeeld bij verlies van persoonsgegevens of schade aan systemen van derden.