Bestuurdersaansprakelijkheid

Schade als gevolg van ‘onbehoorlijk bestuur’ kan grote financiële gevolgen hebben. Ook voor het privévermogen van bestuurders. Dat geldt voor bestuurders van grote bedrijven, maar ook voor het bestuur van een liefdadigheidsstichting of voetbalvereniging. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Voor bestuurders en toezichthouders
Verzekering op maat
De beste premie

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder of toezichthouder heb je de plicht om je taken naar behoren te vervullen. Doe je dat niet, dan kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Voorbeelden daarvan zijn het aangaan van verplichtingen die jouw bedrijf (mogelijk) niet na kan komen, beslissingen nemen die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen of het onvoldoende informeren van aandeelhouders, toezichthouders en/of en commissarissen. Leidt onbehoorlijk bestuur tot schade, dan kunnen alle bestuurders hier persoonlijk voor aansprakelijk gesteld worden.

Voor wie heeft bestuurdersaansprakelijkheid betekenis?

Voor wie heeft bestuurdersaansprakelijkheid betekenis?

Bestuurdersaansprakelijkheid kan overal voorkomen waar ‘bestuurd’ wordt en waar toezicht gehouden wordt. Dat kan bij een bedrijf zijn, maar ook verenigingen en stichtingen kunnen hiermee te maken krijgen. Of je betaald krijgt voor je functie of dat je dit vrijwillig doet, bijvoorbeeld bij een sportvereniging, maakt bij bestuurdersaansprakelijkheid niet uit.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De kosten die gepaard gaan met bestuurdersaansprakelijkheid gaan verder dan alleen de schade als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Alleen al het beoordelen en vaststellen van de aansprakelijkheid en de kosten van je advocaat kunnen aardig in de papieren lopen. Ook als de claim uiteindelijk ongegrond blijkt, moet je deze kosten maken. We zeiden het net al: als onbehoorlijk bestuur tot schade leidt, dan kunnen alle bestuurders hier persoonlijk voor aansprakelijk gesteld worden. Dat wil zeggen dat de eventuele kosten ook je privévermogen kunnen raken. Zeker bij vrijwillige bestuursfuncties wordt dit nog wel eens vergeten. Om ervoor te zorgen dat je de gevolgen een bestuurlijke fout niet uit eigen zak hoeft te betalen, kun je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het is goed om je te realiseren dat aansprakelijkheidsclaims die voortkomen uit cyberrisico’s steeds vaker uitgesloten zijn op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Controleer daarom of een cyberverzekering voor jouw bedrijf nuttig is.

Kosten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Kosten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kost, is sterk afhankelijk van het soort organisatie. De risico’s van de plaatselijke tennisclub zijn natuurlijk heel anders dan die van een groot bedrijf met meerdere vestigingen – en dus is de premie die je moet betalen ook heel anders. Voor het bepalen van de premie kijkt de verzekeraar onder andere naar de organisatie zelf, de activiteiten en het aantal te verzekeren bestuurders. Wij zoeken de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor je die het beste past bij jouw organisatie.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om schade aan spullen of aan mensen die veroorzaakt is door iemand uit jouw bedrijf. Een van je medewerkers maakt bijvoorbeeld per ongeluk iets kapot bij een van je klanten. Of een klant glijdt uit in jouw winkel en breekt zijn arm. Deze schade verzeker je via je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Financiële schade die het gevolg is van fouten van bestuursleden, valt hier niet onder. Dat verzeker je via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is er voor bestuurders, toezichthouders en commissarissen van bedrijven, stichtingen, verenigingen en instellingen. Let op: ook als je je functie vrijwillig uitoefent, kun je te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid.