Bedrijfsschadeverzekering

Een fikse storm waait het dak van je bedrijfshal af waardoor er daar niet meer gewerkt kan worden. Of je kunt niet bij je winkel of restaurant komen omdat de straat voor langere tijd is afgezet. De omzet die je hierdoor misloopt, kun je verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering.

Bedrijfsschadeverzekering

Dekt omzetverlies
Zorgt voor continuïteit
Beste premie

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

Stel dat er brand uitbreekt in jouw bedrijfspand. De schade is zodanig dat je bedrijf (deels) stil komt te liggen. Dan loop je inkomsten mis, mogelijk zelfs voor langere tijd. Intussen moet je je vaste lasten, zoals huur en personeelskosten, wel gewoon doorbetalen. Met een bedrijfsschadeverzekering verzeker je je tegen dit omzetverlies en de vaste kosten die je door moet betalen. Hiermee zorg je voor een stuk zekerheid dat jouw bedrijf ook na een calamiteit de draad weer op kan pakken.

Dit vergoedt de bedrijfsschadeverzekering

Dit vergoedt de bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering dekt allereerst de omzet en winst die je bent misgelopen als gevolg van een calamiteit. Dat kan een brand zijn, maar ook waterschade, vandalisme of een afzetting van het gebied waar jouw bedrijf gevestigd is. Omdat je vaste lasten wel doorlopen, dekt de bedrijfsschadeverzekering ook deze kosten. Ook voor je medewerkers is het fijn dat je hun salarissen gewoon kunt blijven doorbetalen. Misschien moet vervangende apparatuur huren, een vergunning aan vragen voor het herstel van je pand of extra krachten inhuren. Je kunt je via de bedrijfsschadeverzekering ook verzekeren tegen deze extra kosten die je moet maken om na een schade je bedrijf weer op gang te krijgen.

Wanneer is de bedrijfsschadeverzekering interessant voor jou?

Wanneer is de bedrijfsschadeverzekering interessant voor jou?

Levert jouw bedrijf vooral diensten en worden de werkzaamheden vooral verricht vanachter een laptop of computer? En kunnen jouw medewerkers na bijvoorbeeld een brand gemakkelijk thuis of elders hun werkzaamheden weer oppakken? Dan is de omzet van jouw bedrijf wellicht minder afhankelijk van een bedrijfspand en is er minder risico op omzetverlies na een calamiteit. Zijn voor de activiteiten in jouw bedrijf bedrijfsmiddelen, zoals machines, transportmiddelen en gereedschappen, belangrijk om te kunnen blijven produceren of leveren? Dan is de kans groter dat jouw omzet lijdt onder een calamiteit. Een bedrijfsschadeverzekering geeft dan veel extra financiële zekerheid en zorgt ervoor dat de continuïteit van je bedrijf niet direct in gevaar komt na schade door bijvoorbeeld een brand, storm of waterschade. Twijfel je over nut en noodzaak van deze verzekering? Wij adviseren je eerlijk of een bedrijfsschadeverzekering voor jou toegevoegde waarde heeft.

Premie bedrijfsschadeverzekering

Premie bedrijfsschadeverzekering

De premie die je betaalt voor je bedrijfsschadeverzekering wordt bepaald door verschillende factoren, zoals de branche waarin je actief bent, de hoogte van je jaaromzet en de duur van de uitkering. Bij sommige verzekeringen stopt de uitkering pas als je weer kunt produceren of leveren zoals je deed vóór de calamiteit. Andere verzekeringen kennen een maximale termijn waarin ze uitkeren. Wij werken samen met bijna alle verzekeraars. Op die manier kunnen we je adviseren over welke verzekering het beste bij jou past en dat zoeken we tot op de bodem voor je uit. Want wij werken voor jou, niet voor de verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Dat klopt, vaak heb je ook een opstalverzekering voor schade aan je pand, een inventarisverzekering voor schade aan je inventaris en een goederenverzekering voor schade aan je voorraden en goederen. Bij deze verzekeringen krijg je een vergoeding voor de materiële schade die je geleden hebt. Bij de bedrijfsschadeverzekering is dat anders: deze verzekering compenseert de misgelopen omzet en de vaste lasten die doorlopen terwijl je bedrijf (deels) stilligt.