Bedrijfsaansprakelijkheid

In elk bedrijf gaat wel eens iets mis. Meestal is dat iets kleins en is het goed op te lossen. Maar als het om een foutje gaat met grotere gevolgen, dan ben je blij dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt.

Bedrijfsaansprakelijkheid

USP Bedrijfsaansprakelijkheid

Precies goed verzekerd
Continuïteit van je bedrijf voorop
Daadwerkelijk hulp bij schade

Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Zoals een mooi Nederlands spreekwoord luidt: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ofwel: er kan altijd iets misgaan. Jouw klant kan ziek worden na het eten in jouw restaurant of struikelen over een losliggende kabel in jouw kantoor. Of een van je medewerkers maakt per ongeluk iets kapot bij een van je klanten. Het kan zijn dat jouw bedrijf dan aansprakelijk gesteld wordt voor de schade die hierdoor ontstaan is. Je kunt je voorstellen dat deze kosten heel groot kunnen zijn. Dit risico dek je eenvoudig af met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zo zorg je ervoor dat een eventuele schadeclaim niet je hele bedrijf in gevaar brengt.

Verschil beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Verschil beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid lijken qua termen op elkaar, maar in verzekeringsland zijn het twee verschillende begrippen. Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om schade aan spullen of aan mensen, zoals bij de hierboven genoemde voorbeelden. Beroepsaansprakelijkheid is van toepassing als iemand financiële schade oploopt omdat jij vanuit je beroep een fout hebt gemaakt. Denk aan een fout in een bouwtekening die jij als architect hebt gemaakt waardoor er een constructiefout en instorting ontstaat. Of je bent advocaat en je hebt niet goed op de verjaringstermijn van een zaak gelet waardoor jouw cliënt financieel benadeeld is. Dit soort financiële schade, of vermogensschade, dek je af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid

Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid

Een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid is al snel een goed idee. Want één fikse claim kan het voortbestaan van je bedrijf van het ene op het andere moment in gevaar brengen. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je dit risico af. Wij letten erop dat je de juiste activiteiten verzekert en dat die goed op je polis komen te staan. Ben je producent van goederen, dan is productaansprakelijkheid bijvoorbeeld een risico dat je af wilt dekken. Het is goed om je te realiseren dat aansprakelijkheidsclaims die voortkomen uit cyberrisico’s steeds vaker uitgesloten zijn op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Controleer daarom of een cyberverzekering voor jouw bedrijf nuttig is.

Veelgestelde vragen

Wat wil je nog graag weten?

Nee, het is in principe jouw eigen keuze of je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit of niet. Het kan wel zijn dat jouw brancheorganisatie of een klant van je eist dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt. Daarmee bied je immers extra zekerheid.

Nee, schade aan je eigen bedrijf valt niet onder de dekking van deze verzekering. Veroorzaakt een ander schade aan je bedrijf, dan kun je hem of haar hiervoor aansprakelijk stellen. Schade als gevolg van bijvoorbeeld inbraak of brand, verzeker je via je gebouwenverzekering en inventarisverzekering.

Nee, dat kan niet. De aansprakelijkheid van je bedrijf en van jouw privézaken zijn twee aparte zaken. Die moet je dus ook apart verzekeren.